‘kinderen pesten elkaar steeds heftiger’ kopt een bericht vandaag

Het artikel ‘Kinderen pesten elkaar steeds heftiger’ is aanleiding om vandaag mijn blog ‘voor geopend’ te verklaren.

W E L K O M!

Bij het lezen van dergelijke berichten (http://www.nu.nl/lifestyle/3984497/kinderen-pesten-elkaar-steeds-heftiger.html) creëert zich in mijn buik altijd direct een knoop. Die kopzorgen, dat verdriet bij die kinderen. Troosteloos.

Pesten neemt toe in heftigheid

In het artikel lees ik dat De Kindertelefoon uit de 450.000 contacten die zij jaarlijks hebben met zowel kinderen, ouders als leerkrachten, heeft geconstateerd dat vooral de  manier waarop de jeugd elkaar pest steeds heftiger te wordt.

“Vroeger belden kinderen ons omdat ze werden uitgescholden op het schoolplein of dat ze niet mee mochten spelen in de pauze. Tegenwoordig worden kinderen door andere kinderen toegevoegd in een whatsappgroep waarin hen de gruwelijkste verwensingen naar het hoofd wordt geslingerd”, stelt But, medewerker bij De Kindertelefoon.

Het houdt niet op…. ook achter de voordeur gaat het door

“Het pesten stopt dus niet meer bij het schoolplein, het gaat 24 uur per dag door.” Volgens de woordvoerder is de heftigheid van het pesten zelfs zo erg toegenomen, dat sommige kinderen al op zeer jonge leeftijd tegen De Kindertelefoon zeggen dat ze op deze manier geen zin meer hebben om te leven. “Dat is heel pittig.”

Ik laat het artikel bezinken en zie het helaas helemaal voor mij hoe het pesten via al die ogenschijnlijk onschuldige telefoontjes steeds ondoorgrondelijker wordt en de kinderen in slaap vallen met de laatste pesterijen. Het maakt het pesten minder zichtbaar; voor ouders, leerkrachten. Dat maakt het lastiger om een pestend kind op zijn/haar gedrag aan te spreken. Het is soms maar hopen dat het gepeste kind er open over praat.

Pestprotocollen, voorlichting

Pestprotocollen, voorlichting, of strafbaar stellen – daar schijnt de meerderheid in Nederland voorstander van te zijn – , moet het pestgedrag aanpakken. Gelukkig krijgt het onderwerp veel aandacht. Of moeten we daaruit opmaken dat dit misschien juist schrijnend is, omdat de roep om een kortdate aanpak steeds groter is? De ‘pesters’ lijken een steeds groter ‘bereik’ via de sociale media te hebben en de onzichtbaarheid, maar dat zij er misschien makkelijker mee weg komen.

Regie in eigen hand, vergroot de weerbaarheid

Omdat ik vanuit heel mijn hart wens dat kinderen: zo zorgeloos mogelijk uit kunnen kijken naar een volgende (school)dag, plezier kunnen hebben, eigenwaarde durven te hebben, mag dit artikel mijn ‘openings-blog’ vormen. Met het aanbod van het VRIENDENprogramma hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen. Het pesten stop je er helaas niet mee, maar een kind werkt hiermee wel aan zijn weerbaarheid, het vergroot zijn emotionele veerkracht. De primaire taak is natuurlijk het pestende kind te stoppen en inzicht in de consequenties te geven.

STOP  P E S T E N  N U ! …maak jezelf sterk tegen pesten…gun elk kind veerkracht.

———————————————————————————————————————————–

Heeft jouw kind wel eens last van lichte angst- en somberheidsklachten en heb je daar vragen over? Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie over het Vriendenprogramma. Bel: 06-15419871 | of mail: eva@evafabius.nl