Heb je een vraag of een klacht?

Dan zoeken we in eerste instantie samen naar een oplossing voor jouw situatie. Ook in geval van een conflict, van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kan je je wenden tot een onafhankelijk klachtenportaal. Mijn klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenportaal Zorg. Dit is inclusief de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie. Eventuele kosten zijn voor partijen zelf en zullen niet worden gedeeld. Daarmee is voldaan aan de eisen in klachtrecht en geschillenrecht zoals gesteld in de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector). Indien aansprakelijkheid is vastgesteld, dan is dit van toepassing tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie. Met bovenstaande doe ik mijn uiterste best eventuele klachten zo constructief mogelijk op te lossen.