Is er toestemming van beide ouders nodig om ons kind aan te melden?  

Als beide ouders gezag hebben, moeten beide ouders akkoord gaan met de ondersteuning van een Kindbehartiger. Als het gezag slechts bij één ouder ligt, dan is alleen van de gezaghebbende ouder toestemming nodig. 
 
Is er ook toestemming nodig van het kind? 
Voor de begeleiding van minderjarige kinderen geldt het volgende: 
Kind 0-12 jaar: alleen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) is nodig; 
Kind 12-16 jaar: toestemming van zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) is nodig; 
Kind 16-18 jaar: er is alleen toestemming van het kind nodig. De ouder(s) hoeft niet om toestemming te worden gevraagd. 
 
Ik heb geen gezag, word ik wel betrokken bij de begeleiding van mijn kind? 
Ons uitgangspunt is dat een ouder die geen gezag heeft, maar het kind wel heeft erkend, betrokken wordt in de ondersteuning van het kind. Dit is ook in lijn met de wetgeving, die aangeeft dat erkenning recht geeft op omgang, informatie en consultatie. 
 
Wie kunnen een Kindbehartiger inschakelen? 
Wij zijn er voor ouders en kinderen van 0-18 jaar die na de scheiding als familie verbonden blijven. De ouders die wij helpen willen dat hun kinderen zo gelukkig en onbezorgd mogelijk kunnen opgroeien, en willen weten hoe je na de scheiding gezamenlijk de daarvoor noodzakelijke stabiele basis kunt bieden. 
  
Hoe gaat de Kindbehartiger te werk?   
Iedere ouder en ieder kind is anders. Iedere scheiding verloopt anders. Het werk van de Kindbehartiger is dus altijd maatwerk. Zie voor meer informatie onder het kopje ‘werkwijze Kindbehartiger’.  

Zijn er kosten verbonden aan het werk van de  Kindbehartiger?   
De aanpak is maatwerk. Vaak kun je al met enkele sessies mooie resultaten boeken. Gemiddeld bestaat een traject uit zes gesprekken en een eindverslag/advies. Het uurtarief van de Kindbehartiger is € 70,- exclusief btw. De kosten worden doorgaans 50%-50% over beide ouders verdeeld.  
 
Worden de kosten voor ondersteuning van een Kindbehartiger vergoed?   
Nee, de kosten komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking. De Kindbehartiger kan wel bekijken of en waar eventuele mogelijkheden liggen. 
 
Wat is het verschil tussen een Kindbehartiger en een bijzondere curator?   
De bijzondere curator in Jeugdzaken wordt benoemd door de rechter in een juridische procedure. De Kindbehartiger werkt preventief en zet in op het voorkomen van een juridische procedure.  
 
Werkt een Kindbehartiger samen met een advocaat of een mediator?   
Ja, een advocaat of mediator kan verwijzen naar een Kindbehartiger. Bijvoorbeeld bij gezagszaken of bij het ondersteunen in het opstellen van een ouderschapsplan. 
 
Ik wil liever niet met mijn ex-partner in gesprek, kan ik ook alleen komen? 
Voor sommige ouders is het lastig om in gesprek te gaan met de andere ouder. Daar is begrip voor en zal daarover altijd in gesprek gaan en kijken naar de mogelijkheden. Mijn voorkeur gaat uit naar betrokkenheid van beide ouders. Een andere mogelijkheid is om als ouder contact op te nemen met de landelijke Beroepsorganisatie Kindbehartiger en daar alleen een gesprek aan te vragen of advies in te winnen. 
 
Werken jullie samen met andere professionals? 
Ik werk met zoveel mogelijk professionals samen. Iedere professional die betrokken is bij een gezin in scheiding kan contact met mij of de beroepsorganisatie opnemen www.kindbehartiger.nl  
 
Waarin verschilt een Kindbehartiger met andere professionals? 
Een Kindbehartiger biedt andere ondersteuning dan bijvoorbeeld een kinderpsycholoog. Kindbehartigers bieden geen behandeling, wel begeleiding in de vorm van advies en ondersteuning. Wij zijn er om te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben over de scheiding en om hun stem te vertalen naar de ouders, verzorgers en/of andere betrokkenen.  Als wij denken dat een kind het nodig heeft om behandeling te krijgen, dan zullen wij dit met de ouder(s) bespreken. Wij werken nauw samen met andere professionals, zoals kindertherapeuten, ouder- en kindadviseurs, advocaten, mediators etc. 
 
Mijn kind is niet zo’n prater, wat zijn de mogelijkheden? 
Als professional heb ik ervaring in het (spelenderwijs) voeren van gesprekken met kinderen.  
 
Hoe zit het met de bescherming van mijn gegevens? (privacy)  
Kindbehartigers werken aan de hand van de Wet bescherming Persoonsgegevens en gaan vertrouwelijk met jullie gegevens om. Een Kindbehartiger zal doorgaans niet zonder toestemming  van de (gezaghebbende) ouder(s) informatie delen met derden. Als de Kindbehartiger zich grote zorgen maakt over jullie kind, dan kan hier van worden afgeweken. De Kindbehartiger bespreekt dit altijd eerst met ouder(s). 
 
Waar kan ik een klacht indienen over een Kindbehartiger?   
Alle Kindbehartigers zijn verbonden aan de landelijke Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Klachten worden in behandeling genomen aan de hand van het Klachtenreglement van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en afgehandeld door de onafhankelijke Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. 
    
Hoe wordt de kwaliteit en deskundigheid van Kindbehartigers bewaakt?   
Alle Kindbehartigers zijn verbonden aan de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Deze stichting bewaakt de kwaliteit.  
Mijn vraag staat hier niet tussen, waar kan ik terecht?   
Neem gerust contact op, ik maak mij graag hard voor alle kinderen en ouders die – net als jij – op zoek zijn gegaan naar hulp in of na scheiding. Natuurlijk kan je met je vraag ook terecht bij www.kindbehartigers.nl of www.kindbehartigersamsterdam.nl voor een kindbehartiger bij jou in de buurt.