Berichten

De-escaleren kun je leren

 

De-escaleren kun je leren
In mijn werk ervaar ik hoe moeilijk recht, hulpverlening en ondersteuning rond een kind tot stand kunnen komen als er spanningen en emoties tussen beide ouders zijn.

Het is daarom zo belangrijk dat alle spanningen rondom een scheiding te behappen zijn (of worden) en dan blijven. En om dat te bereiken of te bewaken is het goed kennis te hebben van hoe een conflict zich ontwikkelt.

Escalatieladder van Glasl
Zelf vond ik het een verrijking toen iemand mij eens de escalatieladder van Glasl liet zien en erover vertelde. Glasl is een Oostenrijkse wetenschapper (1941) die een praktisch model ontwikkelde dat inzicht biedt in conflicten en de aanpak en oplosbaarheid ervan. Geregeld houd ik zijn model in mijn achterhoofd.

Voordat ik dat toelicht, eerst iets over het model. Het model onderscheidt drie fasen van een conflict:

– de rationele fase (win-win)

– de emotionele fase (win-lose)

– de vechtfase (lose-lose)

Vervolgens worden deze drie fasen weer onderverdeeld in drie ‘treden’, waarvan ik er eentje uit wil lichten.

‘Oproep
In deze blog doe ik min of meer een ‘oproep’ aan iedereen die leeft, werkt, bevriend is met of familie is van mensen in een scheidingssituatie. Namelijk: de stap ‘wapenen’ (trede 1 van fase 2) is de stap waarbij medestanders worden gezocht.

Wees hier alert op. Want je wilt zo graag helpen, je wilt zo graag luisteren, je wilt zo graag troosten.

Mijn ervaring is dat aandachtig luisteren en bevestigend knikken (om te zeggen ‘ik hoor je’) wel eens wordt verward met ‘het eens zijn’. Sinds ik kennis heb genomen van deze Escalatie-ladder ben ik mij hiervan bewust.

Elke stap omlaag wordt veroorzaakt door prikkels, zoals een incident, een uit de hand gelopen telefoongesprek, een slecht gevallen brief of mail, een verkeerde toonzetting, noem maar op.

Het GOEDE NIEUWS is: andersom werkt het óók!
En dat is wat je wilt, die ladder óp! Voor een stap omhoog op de ladder is net zo goed een prikkel nodig; denk aan het krijgen van een beetje begrip van de ex-partner, het ontvangen van waardering, een aangeboden excuus etc. Wijs de persoon in kwestie juist ook daar op.

Dát is helpen. Dat is mogelijk een bijdrage aan een stapje de ladder óp, voor de persoon in scheiding en daarmee ook voor de eventueel betrokken kinderen. En je steun is er absoluut niet minder om door te waken voor escalatie. Je bent een kritische luisteraar met oog voor de-escalatie.

Voor inzichten & eye-openers rondom scheiding kun je ook gewoon eens bellen voor een klankbord-gesprek: hoe doe ik het eigenlijk? Wat gaat goed en wat kan beter? Bel gerust: 06-15419871 | of mail: eva@evafabius.nl

 

 

 

‘kinderen pesten elkaar steeds heftiger’ kopt een bericht vandaag

Het artikel ‘Kinderen pesten elkaar steeds heftiger’ is aanleiding om vandaag mijn blog ‘voor geopend’ te verklaren.

W E L K O M!

Bij het lezen van dergelijke berichten (http://www.nu.nl/lifestyle/3984497/kinderen-pesten-elkaar-steeds-heftiger.html) creëert zich in mijn buik altijd direct een knoop. Die kopzorgen, dat verdriet bij die kinderen. Troosteloos.

Pesten neemt toe in heftigheid

In het artikel lees ik dat De Kindertelefoon uit de 450.000 contacten die zij jaarlijks hebben met zowel kinderen, ouders als leerkrachten, heeft geconstateerd dat vooral de  manier waarop de jeugd elkaar pest steeds heftiger te wordt.

“Vroeger belden kinderen ons omdat ze werden uitgescholden op het schoolplein of dat ze niet mee mochten spelen in de pauze. Tegenwoordig worden kinderen door andere kinderen toegevoegd in een whatsappgroep waarin hen de gruwelijkste verwensingen naar het hoofd wordt geslingerd”, stelt But, medewerker bij De Kindertelefoon.

Het houdt niet op…. ook achter de voordeur gaat het door

“Het pesten stopt dus niet meer bij het schoolplein, het gaat 24 uur per dag door.” Volgens de woordvoerder is de heftigheid van het pesten zelfs zo erg toegenomen, dat sommige kinderen al op zeer jonge leeftijd tegen De Kindertelefoon zeggen dat ze op deze manier geen zin meer hebben om te leven. “Dat is heel pittig.”

Ik laat het artikel bezinken en zie het helaas helemaal voor mij hoe het pesten via al die ogenschijnlijk onschuldige telefoontjes steeds ondoorgrondelijker wordt en de kinderen in slaap vallen met de laatste pesterijen. Het maakt het pesten minder zichtbaar; voor ouders, leerkrachten. Dat maakt het lastiger om een pestend kind op zijn/haar gedrag aan te spreken. Het is soms maar hopen dat het gepeste kind er open over praat.

Pestprotocollen, voorlichting

Pestprotocollen, voorlichting, of strafbaar stellen – daar schijnt de meerderheid in Nederland voorstander van te zijn – , moet het pestgedrag aanpakken. Gelukkig krijgt het onderwerp veel aandacht. Of moeten we daaruit opmaken dat dit misschien juist schrijnend is, omdat de roep om een kortdate aanpak steeds groter is? De ‘pesters’ lijken een steeds groter ‘bereik’ via de sociale media te hebben en de onzichtbaarheid, maar dat zij er misschien makkelijker mee weg komen.

Regie in eigen hand, vergroot de weerbaarheid

Omdat ik vanuit heel mijn hart wens dat kinderen: zo zorgeloos mogelijk uit kunnen kijken naar een volgende (school)dag, plezier kunnen hebben, eigenwaarde durven te hebben, mag dit artikel mijn ‘openings-blog’ vormen. Met het aanbod van het VRIENDENprogramma hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen. Het pesten stop je er helaas niet mee, maar een kind werkt hiermee wel aan zijn weerbaarheid, het vergroot zijn emotionele veerkracht. De primaire taak is natuurlijk het pestende kind te stoppen en inzicht in de consequenties te geven.

STOP  P E S T E N  N U ! …maak jezelf sterk tegen pesten…gun elk kind veerkracht.

———————————————————————————————————————————–

Heeft jouw kind wel eens last van lichte angst- en somberheidsklachten en heb je daar vragen over? Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie over het Vriendenprogramma. Bel: 06-15419871 | of mail: eva@evafabius.nl