Geef je kind een stem in de scheiding 

Een Kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie: een belangenbehartiger. De taak van de Kindbehartiger is om goed naar hen te luisteren, om te horen wat zij zeggen en om oog te hebben voor wat zij  juist niet zeggen. Om hen te begrijpen in wat zij bedoelen, voelen en wensen rondom de scheidingssituatie. Het is de taak van een Kindbehartiger om dit op de juiste wijze te interpreteren en terug te koppelen aan de ouders of andere belanghebbenden, zodat zij rekening kunnen houden met de stem van het kind. Kinderen hebben daar recht op.

IVRK – Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

In lijn met het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind vervult de Kindbehartiger een onmisbare rol om de stem van kinderen in een scheidingssituatie te vertolken. Enerzijds werkt de Kindbehartiger vanuit de visie van Kinderparticipatie. Een scheiding treft immers ook de belangen van een kind en met de tussenkomst van een Kindbehartiger wordt dit recht van het kind geborgd. Tegelijkertijd wordt kinderen met de tussenkomst van een Kindbehartiger bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. Het is belangrijk om kinderen te beschermen tegen te veel betrokken bij de scheiding. Vele zaken spelen immers op volwassen niveau. De missie van de Beroepsorganisatie Kindbehartigers is om kinderen zo veel als mogelijk buiten de rechtszaal te houden, en tegelijkertijd om kinderen een STEM te geven. De Kindbehartiger ffunctioneert als bemiddelende en adviserende partij richting de ouders, en ook richting andere belanghebbenden als die betrokken zijn. In mijn werk zet ik het kind steeds centraal. 

Op welk moment van de scheiding komt de Kindbehartiger van pas?

Ik ondersteun jongeren en kinderen in aanloop naar een scheiding, maar ook tijdens en na een scheiding. De gevolgen van een scheiding kunnen soms zelfs nog jaren na dato voel en zichtbaar zijn.