Stichting Kwaliteit Kindbehartiger

Ik ben verbonden aan de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Deze stichting bewaakt de kwaliteit van de functie van Kindbehartigers.

De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger draagt zorg voor:

  • Het bewaken van de kwaliteit van het functieprofiel Kindbehartiger
  • Nader op te stellen kwaliteitseisen aan de functie van Kindbehartiger
  • Het voeren van het Register van Kindbehartigers
  • Het voeren van het klachtenreglement en het afhandelen van klachten
  • Verplichte intervisie bijeenkomsten voor Kindbehartigers
  • Verplichte supervisie bijeenkomsten voor Kindbehartigers door middel van eigen inbreng van casuïstiek