“We willen het graag goed doen voor de kinderen”

Je gaat scheiden, je grootste zorg is dan vaak de impact op de kinderen. Zij hebben niet om gevraagd om deze situatie en er verandert veel.  Zelf loop je over door van alles wat er op je bord ligt en daardoor ontgaat je soms wat er bij jouw kind speelt. Daar waar kinderen betrokken zijn is het belangrijk dat ook naar het kind wordt geluisterd, zónder dat het kind te veel betrokken wordt bij de scheiding. Met een paar gesprekken probeer ik om samen met je kind helder te krijgen wat zijn of haar gevoelens, wensen, en behoeften zijn over de scheiding. Dit maakt kinderen veerkrachtiger.