Praktisch, vernieuwend & compleet: een succesvolle samenwerking met goede resultaten voor ouders en kinderen

Helaas neemt het aantal conflict – of vechtscheidingen nog steeds toe. Scheidingen waarbij het niet meer gaat om de afwikkeling van de echtscheiding maar waar de procedure enkel nog gebruikt wordt met het doel de ander zoveel mogelijk pijn te doen.

Top 3 meest stressvolle situaties

Scheiden behoort tot de top drie van meest stressvolle situaties in een mensenleven, met een forse impact op het leven van alle betrokkenen. De schade op emotioneel, fysiek, relationeel en financieel gebied en ook ten aanzien van de kinderen is vaak buitenproportioneel groot.
In mijn werk loop ik er vaak tegenaan dat ouders grote zorgen hebben om de kinderen. De situatie tussen ouders is steeds verder is verhard en daar zijn de kinderen de dupe van. In veel gevallen zijn de ouders een mediation gestart zonder voldoende individuele aandacht voor de emotionele aspecten van de scheiding. “Eerst de scheiding afwikkelen, dan zijn we los van elkaar en de verwerking komt daarna wel”.

Je kunt níet om het emotionele scheidingsproces heen.

Zonder voldoende aandacht hiervoor zijn ouders niet in staat om constructief tot afspraken te komen. In het slechtste geval wordt de mediation beëindigd waardoor alsnog een procedure bij de rechtbank volgt.

Samenwerking met familierechtadvocaat en scheidingsmediator

Dit is de reden dat ik samen met Annelieke Bouma (gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator | www.vbbradvocaten.nl/annelieke-bouma) een samenwerking ben aangegaan. In onze samenwerking komen zowel de juridische als de emotionele aspecten uitgebreid aan bod én worden ook de stem en het belang van het kind meegenomen. Een complete aanpak dus. Onze ervaring leert dat individuele gesprekken, met de ouders en ook met de kinderen, aan het begin van de mediation bijdragen aan een soepel en succesvol verloop van het gehele mediationproces. Hierdoor kan een gang naar de rechtbank worden voorkomen. In onze samenwerking worden ouders in overzichtelijke stappen begeleid om harmonieus en dus kindvriendelijk uit elkaar te gaan.

Methode Positief Scheiden

Annelieke en ik maken gebruik van de Methodiek Positief Scheiden van Eveline Jurry, die ons samen met Annelies Hendriks, vooraanstaand ontwikkelingspsycholoog en kindertherapeut heeft getraind om ouders effectief te ondersteunen in scheidingssituaties. Deze succesvolle Methodiek heeft inmiddels talloze ouders geholpen bij het positief vormgeven van hun leven ná de scheiding en voorkomt dat kinderen bedreigd raken in hun gezonde sociale en emotionele ontwikkeling. Kinderen kunnen kind blijven, daar hebben zij recht op.
Onze ervaring is dat deze methode bijdraagt aan een succesvolle mediation met goede resultaten voor ouders en kinderen:
• Duurzamer
• Sneller
• Goedkoper
• Kindvriendelijk

Over de Methode Positief Scheiden©

De Methode Positief Scheiden is een unieke methode die ingezet kan worden in alle fasen van een scheiding. De focus ligt op een zorgvuldige scheiding voor alle betrokkenen, waarbij alle facetten aandacht krijgen:

• Jouw dagelijkse functioneren in de periode rond en na je scheiding; hoe kan je jouw scheiding positief benaderen en aanpakken, zodat een conflictscheiding geen kans krijgt. En hoe houd je alle ballen in de lucht.
• Inzicht in het juridisch scheidingsproces; waar moet je allemaal afspraken over maken, hoe ga je het financieel regelen.
• Inzicht in je emotionele scheidingsproces; het toont wat er precies met je gebeurt, welke situaties en problemen je tegenkomt én vooral: hoe ga je daar het beste mee om.
• Eventuele kinderen; zij kunnen hun verhaal kwijt, krijgen ondersteuning en scheidingsbegeleiding. Dit maakt kinderen veerkrachtig.

Wat maakt de Methode Positief Scheiden uniek?

• Afspraken zijn duurzaam omdat de inzichten voorafgaand aan het mediationtraject de scherpe randjes er bij beide ouders afhaalt. Dit maakt de bereidheid bij ouders groter om tot afspraken te komen.
• Kindvriendelijk omdat de rol van Kindbehartiger zich richt op de stem en het belang van het kind in de scheiding. De methode helpt de ouders een daadkrachtige en positieve ouder te zijn.
• Sneller resultaat doordat we werken met een duidelijk plan van aanpak, een heldere route en hands-on tools. Alles makkelijk toepasbaar door concrete, haalbare stappen ten behoeve van dagelijkse vooruitgang in het scheidingsproces.
• Goedkoper omdat het mediationtraject soepeler, harmonieuzer en daarmee effectiever verloopt door de voorafgaande individuele gesprekken bij de coach. Dit zorgt er voor dat ouders beter in staat zijn om tot afspraken te komen bij de mediator.
• Gelukkiger resultaat de Methodiek richt zich niet op de interactie met de ex-partner, maar op de eigen gebieden van invloed. Zorgvuldig scheiden is hard werken, maar met de juiste begeleiding hoeft het zeker niet in de weg te staan aan een gelukkige toekomst.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK MAKEN