Referenties deelnemers van de WORKSHOP SCHEIDING ALS GROEIKANS:

“Je bent oprecht geïnteresseerd, zeer betrokken en begaan. Je hebt een optimistische en constructieve levenshouding en durft ook kritisch te zijn.”

+

“Ik heb meer inzicht in mijzelf gekregen, ik zie nu beter wat mijn aandeel is in een bepaalde situatie en het aandeel van de ander. Ik heb nu meer zelfvertrouwen en ben optimistischer. Ik kan weer een stuk positiever vooruit kijken. Ik heb tools gekregen om te focussen op het constructief vormgeven van mijn eigen leven en kan beter onderscheid maken wat belangrijk is en wat minder of eigenlijk zelfs niet.

De onderstaande spreuk vond ik al heel treffend, en na de sessies ben ik nog beter in staat zo te leven:

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien. 

+

“De sessies hebben me inzicht gegeven in de situatie waarin ik me bevind en hoe ik daar op een gezonde manier, door juist dat te beïnvloeden waar ik ook echt invloed op heb, mee om kan gaan. 

Door steeds het uitzicht op een nieuwe sessie en de huiswerkopdrachten tussendoor ben ik op een bewuste manier bezig geweest met het verbeteren en veranderen van mijn gedachten. Ik voelde me gehoord en vond het erg prettig dat ik al mijn (rare?) gedachten en gevoelens kon delen.

Het is een prettige manier om actief bezig te zijn met je eigen situatie en toekomst (en al je gedachten daarbij). De sessies passen heel goed bij iemand die door een lastige periode gaat op relatiegebied. Overigens denk ik ook dat het geschikt is voor mensen die niet in scheiding liggen of net zijn gescheiden.

Ik ben zelf al geruime tijd gescheiden, maar mijn ex-man laat me niet met rust en zoekt allerlei manieren om mij op een negatieve manier te raken. Ik realiseer me inmiddels beter dat ik hem niet kan veranderen, maar dat ik wel invloed heb op hoe ik er mee omga. Van Eva heb ik naast manieren om mijn eigen gedachten te sturen ook praktische tips meegekregen over hoe ik om kan gaan met wat op mijn pad komt in dit langdurige scheidingsproces.”

+

“Coaching bij Eva heeft mijn denken en doen echt veranderd!”

+

“Eva wist me op mijn gemak te stellen, onbevooroordeeld te luisteren en je gaf me op een actieve manier praktische adviezen die passen bij de situatie waarin ik me bevind. ”

+

“In de gesprekken hebben de combinatie van haar kennis en soms niet alledaagse inzichten met haar persoonlijkheid (humor, nuchter, praktisch) mij aan het denken gezet en vooral in actie gezet. Daardoor heb ik echt stappen gezet”

+

“Ik voel mij na het doorlopen de workshop een wijzer, zelfverzekerder en completer mens”

“De zaadjes voor focus op mijzelf en positiviteit zijn bij jou geplant”

+

“Daar waar wij samen niet meer in staat waren tot gesprekken, lukte het bij jou wel. Het gaat nu hartstikke goed en daar ben ik best trots op.”