WAT IS EEN HOLISTISCHE KIJK OP HULPVERLENING?
 

Met een holistische kijk op hulpverlening kijken we naar meerdere aspecten om een tot een verbetering van de situatie te komen. De focus ligt op de persoon als geheel en het dilemma wordt gezien in de gehele context.

Dat gaat verder dan je slechts verdiepen in de visie en het verplaatsen in het perspectief van de andere ouder. Door verder achter de schermen te kijken en je aandacht ook op de onderliggende problematiek te vestigen bereik je een meer complete oplossing: een “sustainable solution” voor hetgeen er gaande is.

Aandacht voor de rol die jij als professional meebrengt

Er is ook aandacht voor de rol die jij als professional meebrengt. Reflecteren op je eigen gedrag, jouw filter en gedachtengoed zijn belangrijke factoren die bepalen hoe jij de betrokkenen gaat begeleiden en faciliteren. Bewustwording is daarin een belangrijke stap. Net zoals dit geldt voor de cliënt die zich bewust gaat worden van diens aandeel in de situatie of diens aandeel in het conflict.

Een onderzoekende blik op vier terreinen

De MASTERCLASS SCHEIDING ALS GROEIKANS zou je kunnen omschrijven als een holistische aanpak van scheidingen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de oorsprong van het holistische denken dat staat voor een onderzoekende blik op vier terreinen: de mind, emoties, het lichaam en het zielepad: de stip op de horizon. Bij een holistische aanpak van scheidingen gaat het in de kern over het bieden van meer dan alleen ontvlechting van ex-partners of juridische mogelijkheden voor het oplossen van conflicten tussen ouders. Het gaat ook om zorgen voor jezelf, een goede balans en mentaal fit zijn. Het gaat om de drijfveer: om het samenwerken en problemen oplossen op een vredelievende manier die start met een zekere state of mind: een positieve grondhouding, de stip op de horizon én het besef dat je 100% verantwoordelijk bent voor jouw handelen en nalaten, jouw denken, de overtuigingen die je hebt etc. En dat geldt niet alleen voor de cliënt; een belangrijk onderdeel van een holistische kijk is de reflectie op jou als professional.

Gericht op harmonie in eigen lijf en leven

Het doel van de MASTERCLASS SCHEIDING ALS GROEIKANS is om professionals te inspireren gebruik te maken van de aangereikte tools, gericht op het begeleiden en faciliteren van cliënten, maar óók gericht op harmonie in eigen lijf en leven. Het werkveld van de jeugdhulpverlening staat immers bekend om impactvolle situaties en de negativiteit en die mensen in conflicten met zich meebrengen. Vaak reageren cliënten af op de betrokken professional(s). Om goed te kunnen blijven functioneren is er zeker ook werk te doen in eigen huis. Als professional ben je bij uitstek in staat om partijen op de onbewuste laag in hun gedrag en overtuigingen te bereiken, wanneer je jezelf gewaar bent van je eigen patronen en dynamiek in relatie tot je cliënt(en). Holistisch werken gaat er ook over hoe jij als professional omgaat met situaties die je eigen ziel raken. In de masterclass gaan we dieper in op de onderstromen, bovenstromen, innerlijke conflicten en de oorsprong daarachter.

Het is niet één specifieke methodiek, het zijn verschillende technieken die vaak al onbewust worden toegepast. Op verschillende manieren krijg je stof aangereikt, allemaal gerelateerd aan het onderwerp en samen vormt het een geheel.