Ambassadeurs van de Kindbehartiger en methodiek Positief Scheiden

Advocaten, mediators en ook gemeente zijn voorbeelden van professionals die aan mij doorverwijzen. Vanuit hun praktijk zien zij de meerwaarde van de tussenkomst van een Kindbehartiger. Ook onderstrepen zijn dat ouder(s) los van elkaar de workshop SCHEIDING ALS GROEIKANS doorlopen. Ouders krijgen meer grip op emoties waardoor de kans op escalatie verkleint, en ook hebben afspraken een veel grotere kans van slagen. 

Advocaten

Advocaten geven aan in hun rechtspraktijk regelmatig te ervaren hoe de belangen van een kind in een scheidingssituatie, klem kunnen raken tussen de belangen van de ouders. Een advocaat heeft de specifieke en partijdige taak om een van beide ouders met raad en daad bij te staan. Om het beste resultaat voor vader óf moeder te behalen. Niet specifiek het beste resultaat voor het kind. Daarnaast mag de advocaat vanuit de taakomschrijving ‘gedragsrechtelijk’ niet zomaar met het betrokken kind praten. En toch zullen – binnen het scheidingsproces – ook de belangen van ieder kind zorgvuldig geborgd moeten worden.

Neutrale derde

Bij voorkeur door een neutrale derde. Een professional die wel over juridische kennis beschikt, maar verder niet functioneert als procespartij. Iemand die er speciaal voor het kind is en ervaring heeft in omgang en gespreksvoering met kinderen. En daarnaast kennis heeft van zowel de ontwikkelingsfasen van kinderen als van het scheidingsproces. De Kindbehartiger is daarom in het leven geroepen, om volwaardig invulling te geven aan artikel 12 van het kinderrechten Verdrag. Dat artikel telt dat de stem van ieder kind gehoord en geborgd moet worden, ongeacht de leeftijd van het kind.

BESPREEK OOK EENS MET JOUW ADVOCAAT OF MEDIATOR DE TUSSENKOMST VAN EEN KINDBEHARTIGER OF LAAT HEN CONTACT MET MIJ OPNEMEN