Behandel en preventie programma kan veel leed voorkomen:

http://www.vriendenprogramma.nl/extra/artikel%20balans.pdf