Masterclass SCHEIDING ALS GROEIKANS | van wijzende ex-partner naar gelukkige ouder(s) en vrije kinderen

Welke rol spelen onze gedachten en ons gedrag bij het vormgeven van een gelukkig leven na de scheiding?

Als stevige, niet-strijdende, ouders van groot belang zijn voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, hoe kunnen we dan meer van deze ouders in scheiding richting loyale ex-partners bewegen? Dit is een vraagstuk dat vele professionals al decennia lang bezighoudt.

Als professionals zien we maar al te vaak dat ouders – of één van hen – na een scheiding blijft hangen in haat, woede en wrok. Zo een situatie maakt scheidingen een perfecte voedingsbodem voor heftige gevechten die veel levens kapot maken, met name die van kinderen.

Doelgroep

Professionals die werken met cliënten die te maken hebben met een relatiebreuk/scheiding, ongeacht de fase van de scheiding. Voor professionals die in hun werk aanlopen tegen dilemma’s hoe zij cliënt kunnen motiveren en inspireren tot bewustzijnsvergroting en verandering in denken en doen.

Leerdoel

Deze praktische en inspirerende Masterclass SCHEIDING ALS GROEIKANS is bedoeld voor iedere professional die er naar uitkijkt om ouders te inspireren én te motiveren om meer rust en geluk te realiseren in het leven na de scheiding/na de relatiebreuk. Want als we de kinderen willen bereiken voor meer rust en geluk, zodat zij toekomen aan kind zijn én aan hun ontwikkelingstaken, dan moeten we primair bij de ouder(s) zijn.

Het doel is dat de professional leert hoe de cliënt in staat wordt om de regie op diens leven te (her)pakken. Dat de professional weet hoe de cliënt (weer) grip krijgt op emoties, zicht op behoeften en kennis heeft van de Geweldloze Communicatie. Kortom: de professional leert de cliënt een levenshouding eigen te maken waarbij de cliënt een psychologische flexibiliteit ontwikkelt.

Leeruitkomst

Met deze Masterclass leer je anders om te gaan met zowel ‘gewone’ als juist ook complexe scheidingszaken. Het kanaliseren en ‘behapbaar maken’ van heftige emoties, die tijdens een (echt)scheiding vaak de overhand krijgen, spelen een belangrijke rol. Na het volgen van de Masterclass beschik je over prikkelende inzichten en inspirerende oefeningen; middelen waarmee je ouder(s) hun emotionele processen kunt leren begrijpen en hoe zij inzicht verkrijgen dat wij allemaal de baas kunnen worden over ons eigen gedrag en daarmee invloed hebben op ons eigen welzijn en dat van de kinderen.

Als professional leer jij hoe je de bewustwording en de bereidheid tot verandering bij jouw cliënt kunt vergroten. Hoe je jouw cliënt inspireert én motiveert achter het stuur van diens eigen leven plaats te nemen (regie). Dit leidt tot een meer positieve rol en voldoening in het werk. Het is bekrachtigend en gericht op persoonlijke groei bij de cliënt. De professional leert over de belangrijkste inzichten en bevindingen van onder andere Eckart Tolle, Byron Katie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), de positieve psychologie, familie-opstellingen, de ACT (Acceptance and Commitment Therapie) en ook de uitgangspunten vanuit de mindfulness maken onderdeel uit van deze training. De professional leert de cliënt een levenshouding eigen te maken waarbij de cliënt een psychologische flexibiliteit ontwikkelt. De professional beschikt na de Masterclass over kennis en praktische tools die direct in gesprekken met ouders kunnen worden ingezet.

Specifiek wordt ingegaan op

 • ons ongekende vermogen om de regie op je leven te pakken en vorm te geven
 • het cruciale verband tussen ons denken en ons gedrag
 • de oorzaak van veel strijd
 • de sleutel tot verandering
 • regie over je emoties en stress
 • van agressieve naar verbindende communicatie

Aan de hand van de Materclass kan de professional in de toekomst met diens cliënt werken aan

 • een stevige basis als ouder – essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen
 • grip op stress en emoties
 • een mildere blik naar zichzelf, de andere ouder en de omgeving
 • betere communicatie door inzichten in de geweldloze communicatieregels
 • meer rust en kwaliteit van leven doordat er ruimte voor verwerking en ontspanning ontstaat
 • motivatie en inspiratie tot verandering. Laagdrempelig: geen therapie, maar persoonlijke ontwikkeling 
 • tijdwinst: inzichten uit een veelheid aan theorieën, therapieën, boeken en workshops worden hapklaar en direct toepasbaar aangereikt
 • in alle fase van een scheidingssituatie toepasbaar, zónder dat de andere ouder betrokken hoeft te worden

Werkwijze en didactische werkvormen

 • Oefeningen plenair, in tweetallen en/of sub-groepjes (deelnemer krijgt zo zelf inzicht in het aanbod voor client)
 • Oefeningen voor reflectie op eigen houding, visie en valkuilen
 • Ruimte voor eigen inbreng casuïstiek
 • Individuele (thuis)opdrachten
 • Elke deelnemer krijgt een boek als naslagwerk/kader

Positie van de training

Deze training is SKJ-geregistreerd

Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ203512
Geaccrediteerde punten Totaal: 12.00

Tijdsinvestering

 • Twee maal een half dagdeel | In company.
 • Dagdeel: 09:00 – 13:00 uur (inclusief lunchtijd) en / of 13:00 – 17:00 uur (na lunchtijd)
 • Boek: als naslagwerk en als kader voor de gevolgde Masterclass
 • (Telefonische) klankbordgesprekken (nazorg) voor bijvoorbeeld casuïstiek zijn in begrepen