Wat kan je verwachten bij ondersteuning?

Iedere ouder, ieder kind en iedere scheiding verloopt anders. Het werk van de Kindbehartiger is dus altijd maatwerk. Neem vrijblijvend contact op voor de kosten van ondersteuning, voor een traject op maat. Hieronder volgen globaal de stappen die je in de ondersteuning kunt verwachten.

I    Intakegesprek

We maken kennis en ik geef uitleg over de rol van de Kindbehartiger, de aanpak en de werkwijze. Gezamenlijk bespreken we de wederzijdse verwachtingen en het gewenste resultaat. Hiervan wordt een overeenkomst opgemaakt. Deze wordt door beide ouders ondertekend. Bij voorkeur is jullie kind ook bij het intakegesprek, afhankelijk van de leeftijd.

II    Kindgesprek

Als Kindbehartiger ga ik ook in gesprek met het kind, spelenderwijs. Ik ga in gesprek om samen met je kind helder te krijgen wat zijn of haar gevoelens en ook wensen zijn, ten aanzien van de scheiding. Indien nodig kunnen dit meerdere gesprekken zijn. 

III    Oudergesprek

Ik ga graag met beide ouders afzonderlijk in gesprek om te horen over hun (eventuele) ervaringen met het gezamenlijk ouderschap tot nu toe, na de scheiding. Ik probeer met zowel vader als moeder zowel de knelpunten als de wensen voor de toekomst helder te krijgen. 

IV    Gezamenlijk oudergesprek

In een gezamenlijk gesprek met de ouders deel ik mijn bevindingen naar aanleiding van de reeks gesprekken. Na overleg met het kind en voor zover dit de belangen van het kind niet schaadt, geef ik ouders ook een terugkoppeling van de eindgesprekken (dit zal geen letterlijke weergave van de gesprekken zijn). Met deze input ga ik met ouders in gesprek en ondersteun hen bij de concrete invulling van hun gezamenlijk ouderschap. Ik geef ouders advies, tips en tools om hun wensen voor de toekomst zo veel als mogelijk vorm te geven om te zetten in afspraken. Indien gewenst zet ik hiervoor ook de afspraken op papier, ter evaluatie in de toekomst.

V    Gezamenlijk eindgesprek

In een afsluitend gesprek met zowel de ouders als het kind zullen we  de gemaakte afspraken bekrachtigen. Naar wes kunnen kinderen zelfs een eigen kinderconvenant ondertekenen; het bewijs van veilige kindparticipatie :-). We kunnen met elkaar een proefperiode en een evaluatietermijn afspreken. 

VI    Nazorg?

Als er behoefte aan is, kunnen we ook extra evaluatiemomenten en afspraken voor nazorg afspreken.

Al mijn handelen als Kindbehartiger is gericht op hoe het kind zich zo vrij mogelijk kan bewegen tussen beide ouders. Mijn missie is dat de kinderen en hun ouders met vertrouwen verder kunnen na de scheiding. Dit is heel belangrijk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling.

Samen met jullie kind / kinderen help ik helder te krijgen wat hun wensen zijn ten aanzien van de scheiding. Daarnaast help ik jullie als ouders om helder te krijgen wat jullie wensen zijn ten aanzien van de invulling van de dagelijkse zorg voor de kinderen. Om uiteindelijk tot afspraken te komen door bijvoorbeeld het invullen van het ouderschapsplan.

Ben je geïnteresseerd, heb je nog vragen? mail of bel mij