Neem vrijblijvend contact op voor de kosten van een VRIENDENtraining.

 

Algemene voorwaarden

Verhinderd? Je kan een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen, per email of telefonisch. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de afspraak wel bij u in rekening gebracht. In beide gevallen kan naar een vervangende afspraak worden gezocht.

Na de laatste bijeenkomst van de maand wordt er een factuur gestuurd, de factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Eventueel kunnen er betalingsregelingen getroffen worden. Bij uitblijven van de betaling kan Kind in de Knel de training tussentijds stoppen.

Ouders kunnen de begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten. Alleen de gevolgde bijeenkomsten en het aangeschafte lesmateriaal worden dan in rekening gebracht, met in achtneming van deze algemene voorwaarden.

Kind in de Knel behoudt zich het recht voor om het kind door te verwijzen indien tijdens de intake of gedurende de ondersteuning blijkt dat dit niet of onvoldoende aansluit bij het kind. Dit gebeurt altijd in overleg met ouder(s).

Persoonsgegevens worden niet zonder goedkeuring van ouders gedeeld met derden, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.