Tarieven en algemene voorwaarden

 • Kennismaking telefonisch of persoonlijk (20-30 minuten) kosteloos  
 • Individuele sessie  (coaching van ouder of kind, evaluatie- of eindgesprek) €85 (50 minuten)
 • Intakegesprek ouders €95 (75 minuten)
 • Contacten (telefonisch of persoonlijk) eventueel met derden (school/advocaat etc. per 15 minuten €20)
 • Alle sessies die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht
 • Voor gesprekken met beide ouders worden de kosten doorgaans op basis van  50% – 50% over beide ouders verdeeld, tenzij anders overeengekomen
 • Er wordt maandelijks gefactureerd
 • Indien de betalingen een probleem zijn is er ruimte om betalingsmogelijkheden te bespreken
 • Mijn praktijk behoudt zich het recht voor om bij begeleiding van het kind door te verwijzen, indien tijdens de intake of gedurende de ondersteuning blijkt dat mijn aanbod niet of onvoldoende aansluit bij het kind. Dit gebeurt altijd in overleg met ouder(s)
 • Persoonsgegevens worden niet zonder goedkeuring van ouders gedeeld met derden, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook de Privacyverklaring.
 • Steeds meer mensen maken de keuze om zelf te betalen voor ondersteuning: er hoeft geen diagnose te worden gesteld of beschikking vanuit de Gemeente te worden aangevraagd, ook is er geen sprake van een wachtlijst

Toestemmingsvereiste

Als je kind ouder is dan 12 jaar telt de stem van je kind extra mee. In Nederland is dat als volgt geregeld: voor begeleiding aan/informatie over kinderen is de toestemming van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind nodig.

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:

Kinderen van 0-12 jaar: met toestemming van de gezaghebbende ouder(s).
Kinderen van 12-16 jaar: met toestemming van het kind en de gezaghebbende ouder(s).
Kinderen van 16-18 jaar: met toestemming van het kind.