Bewust ouderschap tijdens en na de scheiding

Als Kindbehartiger zet ik mij in voor bewust ouderschap tijdens en na de scheiding. Ik denk met ouders mee om tot afspraken te komen die werkbaar zijn en zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van de kinderen en bij de wensen van beide ouders. Het maakt kinderen veerkrachtig als zij ervaren dat er rekening met hen wordt gehouden. Tegelijkertijd is het goed om je te realiseren dat geen enkele afspraak duurzaam stand houdt zonder eerst de blik naar binnen te richten, om jezelf en de ander te kunnen horen en te begrijpen. Sommige ouders zullen wellicht denken de ander nooit te kunnen begrijpen en zijn te verdrietig om Daar denk ik anders over. 

Bewustwording van je eigen mindset rondom de scheiding is van grote invloed op het verloop: slachtofferrol of met vertrouwen naar de toekomst, en rondom die kracht van de mindset heb ik mij geschoold en gespecialiseerd.