Werkwijze en algemene voorwaarden

U kunt een afspraak maken voor uzelf, uw kind of puber. Dit kunt u doen via de telefoon, voicemail of het invullen van het contactformulier. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden. Ik probeer altijd om dezelfde of de volgende dag te reageren nav uw bericht. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is voor het maken van een afspraak.

Bij het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw verzoek tot contact toelichten. Ik zal u vragen het contactformulier vooraf in te sturen met daarop uw adres, geboortedatum van uw kind (indien van toepassing) en de reden voor uw aanvraag. Hierdoor kan ik tijdens de eerste afspraak direct aan de slag met uw hulpvraag.

Ik zal met u bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt zodat we uw hulpvraag kunnen onderzoeken.

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis merkbaar is en door blijft gaan, werk ik in geval van een hulpvraag rondom kinderen ook met ouder(s),. Soms tegelijk met u en uw kind en in dat geval bent u  – naar wens – aanwezig tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Voor uw kind is dat prettig en veilig.

Inschatting aantal gesprekken

De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert in uw situatie.
Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

In principe ben ik geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Als het nodig is dan ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Vertrouwelijkheid – meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden, welke is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Doorverwijzen, hoe gaat dat?

U of uw kind wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind. Dit gebeurt altijd in overleg met ouder(s).

Privacy

Persoonsgegevens worden niet zonder goedkeuring van ouders gedeeld met derden, volgens de AVG (voorheen: Wet Bescherming Persoonsgegevens). Zie ook mijn privacyverklaring.